Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞI

Agrana Fruit’te gelecek nesiller için gezegenimizi korumanın bizim sorumluluğumuz olduğunun ve müşterilerimizin hem kendine hem de çevreye fayda sağlayan ürünleri tercih ettiğinin bilincindeyiz.

Bu sebeple yaptığımız her şeyin merkezinde çevre, sosyal sorumluluk ve uygun yönetim yer almaktadır. Sürdürülebilir bir gelecek için firmamız misyonu şu şekilde tanımlanmaktadır.

 

 

 

Özgün

Fruit olarak gezegenimizi korumak bizim en önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Daha sürdürülebilir bir şekilde çalıştığımızdan emin olmak için sürekli olarak önemli iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz.

İstekli

Şirket çapında, somut, gerçekçi kısa ve uzun vadeli çevresel sorumluluklarımızla uyumlu olacak iddialı hedefler belirledik.

Fedakar

Verdiğimiz kararlar yalnızca firma çıkarlarını değil gezegenimizin çıkarlarınıda gözetmektedir.

Çevre

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK HEDEFLERİMİZ

ÇEVRESEL BAĞLILIK

Biyoçeşitliliği artırmak ve toprak sağlığını korumak adına  karbon ayakizimizi, su tüketimimizi ve atık miktarımızı azaltmayı hedefledik.

KARBON NÖTRLÜĞÜ

2050 yılına kadar tüm tedarik zincirlerimiz dahil olmak üzere karbon nötr bir işletme olacağız.

 • 2025 yılına kadar enerji tüketimimizi, kaynaklarımızı koruyarak ve üretimimizde verililiğimizi artırarak %5 oranında azaltacağız,
 • 2040  yılına kadar operasyonlarımız bütününde karbon azaltımı hedefine ulaşacağız,
 • 2050 yılına kadar tüm firmalarımız bünyesinde karbon nötr olacağız.

SU

Tüm insanlar için temel doğal kaynağımız olan suyu koruyacağız.

 • 2025 yılına kadar su tüketimimizi, kaynaklarımızı koruyarak ve üretimimizde verililiğimizi artırarak %5 oranında azaltacağız,
 • 2030 yılına kadar iklim senaryo analizi ile birlikte tedarik zincirimizde etkili su risk yönetimi uygulamaları ve önleyici faaliyetler hayata geçireceğiz.

BİYOÇEŞİTLİLİK

Yenilenebilir tarım uygulamalarını meyve endüstrisi için bir standart haline getirerek tedarik zincirimizde biyoçeşitliliği ve toprak sağlığını korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.

 • 2025 yılına kadar 3 meyve tipi için yenilenebilir tarım çerçevesi geliştireceğiz
 • 2030 yılına kadar yenilenebilir tarım uygulamaları ve deneme projeleri hayata geçireceğiz
 • Biyoçeşitlilik habitatının yenilenmesine katkımızı 2030'a kadar her yıl ikiye katlayacağız.

ATIK

Operasyonlarımız sırasında oluşan ürün kayıplarımızı ve atıklarımızı azaltmak için çözümler üretmeye devam edeceğiz.

 • Çöplük alanlarına gönderilen atıklarımızı sıfırlayacağız,
 • 10X20X30 İnsiyatifi’ni aktif olarak destekleyerek 2030 yılına kadar gıda kaybı ve israfının yarıya indirilmesine katkıda bulunacağız,
 • Ambalajlamamızı 2030 yılına kadar geri dönüşüm döngüsüne dahil edeceğiz.

 

ŞİMDİYE KADAR OLAN ÇEVRESEL KAZANIMLARIMIZ

Aşağıda, çevresel taahhütlerimizi ve hedeflerimizi yerine getirmek için halihazırda yaptıklarımızı özetleyen temel ölçütler yer almaktadır.

Agrana Fruit’te 2021/22 yılında kullanılan elektriğin %29 u yenilenebilir kaynaklardan elde edildi

2019/20 yılından itibaren depolamam alanlarına giden atıklar %27 oranında azaltıldı

AGRANA Fruit Polonya'da açık su soğutma devresinin kapatılması nedeniyle su tüketiminde %98 azaltıldı,

Fransa, Almanya ve Polonya'daki müşterilere teslim edilen ürünler için  tek kullanımlık plastik ambalajların tamamen kaldırıldı.

Sosyal

SOSYAL SORUMLULUK VE HEDEFLERİMİZ

Topluluğumuzu desteklerken güvenli, tatmin edici ve kapsayıcı bir iş yeri sağlayarak, sürdürülebilir kaynaklı meyveleri mümkün olduğunca çok insan için erişilebilir hale getirmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAKLAR

Tüm meyvelerimizin sürdürülebilir ve şeffaf bir şekilde tedarik edilmesini sağlayacağız. Sürdürülebilir meyveyi artan sayıda tüketici için erişilebilir hale getireceğiz.

 • 2025 yılına kadar meyve ve şekerlerimizi çiftçiye kadar izlenebilir hale getireceğiz
 • 2026'ya kadar %32 FSA Silver veya eşdeğeri meyve elde edeceğiz ve 2040'a kadar bunu %100 oranında sağlayacağız.
 • 2025 yılına kadar tüm meyve tedarikçilerimizi SEDEX plarformuna kaydedilmesini sağlayacağız
 • 2025 yılına kadar sürdürülebilir satın alma için karar yol göstericileri geliştireceğiz ve uygulayacağız.

ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN DOĞRU OLANI YAPMAK

Tüm çalışanlarımıza güvenli tatmin edici ve onları değerli hissettiren bir çalışma ortamı sunmaktayız.

 • 2025 yılına kadar İş kazası kaynaklı kayıp günleri 10,5 güne ve yaralanma oranımızı 0,8 e indirgeyeceğiz
 • 2025 yılına kadar tüm işletmelerimizin SEDEX üyesi olması ve sosyal uygunluk standartlarına göre denetlenmesini sağlayacağız
 • 2025 yılına kadar somut yerel eylemlerle çalışanlar arasında sürdürülebilirlik kültürümüzü güçlendireceğiz.

TOPLUMSAL GELİŞME

Tedarik zincirimiz dahilindeki toplulukları destekleyeceğiz.

 • 2030 yılına kadar tedarik zincirimiz dahilinde tarım topluluklarını desteklemek için stratejik ortaklıklar kuracağız.

 

ŞİMDİYE KADARKİ SOSYAL BAŞARILARIMIZ

Aşağıda, çevresel taahhütlerimizi ve hedeflerimizi yerine getirmek için şimdiye kadar yaptıklarımızı özetleyen temel ölçütler yer almaktadır.

2021/22 yıllarında toplam kadın yönetici  sayımız %26’dır.

2021/22 yılında kullanılan hammaddelerin(hacim bakımından) %17 si sürdürülebilir kaynaklardan elde edildi.

2021/22 yılında meyve tedarikçelirimizin %72 i SEDEX’e uygunluğu bulunmaktadır.

Sürdürülebilir kaynaklar AGRANA Fruit stratejisinin tamamlayıcı bir öğesidir. Tedarik zincirimizde etik sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği gözetirken hammaddelerimizin nereden ve nasıl üretildiğinin şeffaf bir şekilde gözlenebilirliğini sağlıyoruz. Hammaddelerimizin  AGRANA’s General Principles for the Procurement of Agricultural Raw Materials and Intermediate Products ‘a uygun olarak üretildiğinden emin oluyoruz.

Üyelikler

AGRANA Fruit ve AGRANA Grup Üyelikleri

Yıllık rapor

Faaliyet Raporumuzu görüntüleyin

Şirket genelindeki sürdürülebilirlik girişimlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Faaliyet Raporumuzu indirin.

Get the report

 

 

 

 

 

 

Yerel girişimler

AGRANA Fruit Türkiye

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Agrana Fruit Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği, sürdürülebilirliğin sosyal sorumluluk bileşimine tam olarak uymaktadır. Kuruluşlar onlar için en önemli kaynakları olan insanların/çalışanlarının refahını, sağlık ve güvenliğini sağlayamadığı sürece sorumluluk sahibi olamazlar. Sürdürülebilirlik sadece neyin yapıldığıyla değil aynı zamanda nasıl yapıldığıyla da ilgilidir, hiçbir operasyon sürecinde en iyi ikinciye razı olmamak; mevzuatların ötesinde hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için liderlik gerektiren bir zihniyettir. Güvenlik önceliğimiz olduğundan Agrana Fruit Türkiye olarak yükleme ve indirme işlemlerinin daha güvenli hale getirilmesi için yükleme alanının yenilenmesi, yatay yaşam hattı kurulması ve depolardaki eski ve zarar görmüş rafların yenilenmesi gibi birçok başarılı proje son yıllarda hayata geçirilmiştir.

Su Tüketiminin Azaltılması

Su, sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yer almaktadır ve sosyo-ekonomik gelişim, sağlıklı bir ekosistemin varolması ve insanın hayatta kalması için kritik öneme sahiptir. Su tüketiminin azaltılması küresel hastalık yükünün azaltılıp  toplumların sağlık, refah ve verimliliğini iyileştirmek için hayati önem taşımaktadır. Su tüketimini iyileştirmek, suyu işleyip evlere, işletmelere, çiftliklere ve topluluklara dağıtmak için gereken enerjiyi azaltır ve bu da kirliliğin azaltılmasına ve yakıt kaynaklarının korunmasına yardımcı olur. Bu amaca katkı sağlamak için son yıllarda hayata geçirilen iki projemiz oldu. Bu projelerimiz fabrika içindeki İKA ve ATYS üretim hatlarımıza entegre ettiğimiz soğutma sistemleridir. Hatlarda pişiricilerin içinde yer alan döner karıştırıcıların oluşturduğu ısıyı soğutmak için kullanılan su kanalizasyon sistemine verilirken kurulan minichiller ile soğutma suyunun kapalı bir döngüde tekrar tekrar kullanılabilmesi sağlandı.

Ofislerimizdeki Atık Miktarının Azaltılması

Çalışma alanımızdaki atıkların azaltılması çevreyi korurken işletme maliyetlerimizinde düşmesine yarar sağlamaktadır. Atık azaltma stratejilerinin herzaman  yüksek maaliyetli ve uygulaması uzun zaman alan türden olması gerekmez. Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için uygulanan basit adımlar ve stretejiler ile işletme ortamına birçok fayda sağlanabilir. Buna bağlı olarak, kapsamlı eğitimlerle sürdürülebilir uygulamalar konusunda farkındalık yaratmaya odaklandık ve daha iyi atık yönetimi için ofislere/sosyal alanlara geri dönüşüm kutuları yerleştirdik.

İletişim

Sürdürülebilirlik inisiyatiflerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin

Name

* Required Fields