AGRANA Group

BİR BAKIŞTA AGRANA

AGRANA  uluslararası yönetimli bir Avusturya endüstri şirketidir.  Sektörlerdeki ilave işlemler için endüstriyel ürünler meydana getirmek üzere tarımsal ürünlerimize ve mallarımıza değer katmaktayız. AGRANA en üst düzeydeki ürün kalitesini, optimal hizmetleri ve ayrıca yenilikçi fikirleri ve ürün geliştirme bakımından uzmanlığı temsil etmektedir – küresel veya bölgesel oyuncular şeklinde olsun, dünya çapındaki müşterilerimiz tarafından ürünleri ve hizmetleri de beğenilmekte ve takdir edilmektedir.

çalışanlar

total cİro

üretİm TESİSLERİ

9.000

~ 2.9 milyar €

55

İş segmentlerİMİZ

İş segmentlerİMİZ

Şeker, Nişasta ve Meyve, bunlar bizim üç ana segmentimizdir. Çeşitlendirilmiş faaliyetlerimiz ürün alımlarını, üretim ve pazarlama faaliyetlerini paylaşmaktadır. Hedefimiz: Müşterilerimiz için katma değer yaratmaktır.

MEYVE

Meyve preparatları alanında dünyada pazar lideri ve Avrupa’da meyve suyu konsantrelerinde önemli bir üretici..

NİŞASTA

Avrupa’daki müşteriye özel Nişasta ürünleri ve Bioetanol'ün en önemli imalatçı firması.

ŞEKER

Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’daki önde gelen Şeker tedarikçisi.

portföyümüzü keşfedin

Ürün portföyümüzü keşfedin

Müşterilerimiz en iyisini talep ederler. Biz de bunu onlara sunarız: Hizmet, yenilik ve verimlilik ile. Bunların hepsi de çevreye saygı ve sorumluluk gibi sağlam değerlere dayanmaktadır. Bu bizi gıda endüstrisi ve diğer teknik şirketlerde tercih edilen bir ortak haline getirmektedir.

GIDA BİLEŞENLERİ

kozmetik & eczacılık ürünleri

teKNİK UYGULAMALAR

HAYVAN YEMİ

Gübreler

Bioethanol

Vizyon & değerler

Vizyon & değerler

AGRANA'da, bizler tek bir vizyonu paylaşmaktayız – bu da tarımsal hammaddeleri şeker, nişasta ve işlenmiş meyvelere rafine etme sürecinde dünya kalite lideri olmaktır. Kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik için duyduğumuz tutku Agrana’yı dünya çapındaki gıda şirketleri ve teknik uygulamaların doğal tercihi haline getirmektedir.

StrateJİ

StrateJİ

Büyüme, verimlilik ve sürdürülebilir iş uygulamaları yoluyla, bizler şirketin katma değerini sürekli olarak arttırmaktayız. AGRANA sürdürülebilir iş uygulamalarının bütün katma değer zinciri ile beraber ticari, ekolojik ve sosyal sorumluluk ile tutarlı olmasına özen göstermektedir.

Service to the market &
Cus­tomer-ori­en­ta­tion

HİZMET

En kaliteli gıda maddeleri, hayvan yemleri ve organik gübreler ve ayrıca endüstriyel uygulamalar için teknik ve ara mallar ve ürünler üretmek üzere tarımsal ürünlere değer katmaktayız. Buradaki önemli köşe taşları uzun süreli ve ortaklık odaklı müşteri ve tedarikçi ilişkileridir.

MÜŞTERİ ODAKLILILIK

Müşteri yönelimi. Bizler müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tam olarak karşılayan ürünler ve hizmetler sunmaktayız. Yüksek ürün kalitesi, üstün hizmet seviyesi, yenilikçi fikirler ve ayrıca eylemlerimize yansıyan ekolojik ve sosyal sorumluluk ile kendimizi rakiplerimizden ayrıştırmayı amaçlamaktayız. Biz yaratıcıyız, esneğiniz, kendimiz işimize adamış durumdayız ve ürünlerimiz için her zaman için yeni pazarların arayışındayız. Yenilikçi gücümüz ve araştırma ve geliştirme çalışmamız müşteri gereksinimlerine göre şekillendirdiğimiz yeni ürün lansmanları ile birlikte piyasadaki liderliğimizi pekiştirmektedir.

   

Organization

Organizasyon

Organizasyonumuz Şeker, Nişasta ve Meyve segmentlerinde kazanç odaklı operasyonlara bağlı şirketlerden oluşmaktadır. Bunlar, tüm Grubun merkezi yönetimini üstlenen ve düzenli bir bilgi alışverişi ve sinerjinin devreye girmesini sağlamaya yönelik etkili bir iletişim ağı aracılığıyla destek sağlayan bir holding şirketi tarafından denetlenmektedir.

Finance

FinanS

Kâr teşebbüsümüzün faaliyetlerinin ekonomik sürdürülebilirliği açısından temel teşkil etmektedir. Sürekli büyüme, verimlilikte sürekli iyileştirme, ayrıca “kârlılık” ve faaliyet gösteren tüm şiketlerimizde iş süreçlerimizi ve yapılarımızı optimize etmek yoluyla  hissedarlara temettü dağıtımı yapabilmeyi ve kurumsal değerde AGRANA’nın  sürdülebilir artışını sağlıyoruz.. İyi dengelenmiş bir global iş portföyü elde etmek için işimizdeki riskleri çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Katma değerimizin optimize edilmesi bizim Agrana’daki teşebbüs değerinde sürekli artışlar temin etme gayretlerimizin bir köşe taşı niteliğinde bulunmaktadır.

Management &
Staff

YÖNETİM & PERSONEL

Biz çok uluslu bir Şirketler Grubuyuz. Biz dürüstlük, özveri ve sosyl farkındalık ile birleşmiş bulunmaktayız. Bilgi alışverişi, iletişim, eğitim ve sürekli personel gelişimini destekliyoruz. İşgücümüzü sorumlu ve girişimci bir şekilde düşünmeye ve hareket etmeye teşvik ediyoruz. Her bir personel kendi sürekli gelişiminin sorumluluğunu kabul eder.Yönetim de, tüm çalışanların bu amaç için gerekli olan fırsatlara ve desteğe sahip olmasını sağlar. Personel geliştirme faaliyetlerimiz stratejik hedeflerimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.. Her çalışan şirketimizde önemli bir rol oynamaktadır ve bu da tam taahhüt ve bağlılık gerektirmekte ve her bir yeni günde kendi yetenekleri ve uzmanlıklarıyla karşılaşılan engellere meydan okuma gereklililiğini ortaya çıkarmaktadır. Bizim çalışma tarzımız ve liderliğimiz işbirliği ve güvene dayanmaktadır. Esneklik ve ekip çalışması bizim kurumsal yapımızın ve kişilerarası ilişkilerimizin temelidir. Yönetime gösterilen performans bazında ücret ödenmektedir.

The environment

ÇEVRE

Faaliyetlerimiz ve kararlarımız doğaya ve çevreye saygı göstermek suretiyle alınmaktadır. Ürünlerimiz, düşük emisyon ve verimli olan ve aynı zamanda doğada ayrışabilen ve çevre dostu olan en son ekolojik olarak duyarlı süreçler temelinde geliştirilen ve üretilen doğal kaynaklardan elde edilmektedir.AGRANA üretilen tarımsal ürünlerin yaklaşık %100 oranında geri dönüştürülmesini sağlayan kapalı bir ekonomik döngüye dayanmayı ve güvenmeyi amaçlamaktadır. İşgücünün sağlığı ve güvenliği, operasyonel politika ve prosedürlerimizin anahtar önceliğidir.

Product safety

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Bizim sıkı, sertifikalı üretim standartlarımız müşterilerimiz için ürünlerimizin güvenliğini garanti eder. Ürettiğimiz gıda maddelerinin ve ürettiğimiz hayvan yemlerinin kalite ve hijyen standartlarının sürekli olarak geliştirilmesine  odaklanıyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz bir taahhüt olarak, doğal kaynaklarına kadar ürünlerimizin tam olarak izlenebilirliğini sağlamak üzere gayret göstermekteyiz.

Public relations &
transparency

HALKLA İLİŞKİLER VE ŞEFFAFLIK

Genel olarak toplumun ve kendi hissedarlarımızın ve özel olarak da işgücümüzün, medyanın, piyasadaki  iş ortaklarımızın ve genel kamuoyunun çıkarlarını uygun bir biçimde hesaba katmayı ve onları amaçlarımız, faaliyetlerimiz ve ulaşılan sonuçlar hakkında haberdar kılmayı amaçlamaktayız. Bütün önemli yenilikler ve geliştirmeler ile ilgili olarak yüksek bir şeffaflık seviyesini korumaya ve muhafaza etmeye çalışmaktayız.

Sürdürülebİlİrlİğİn

Sürdürülebİlİrlİğİn 3 İlkesİ

Aşağıda belirtilen üç  ilke sürdürülebilirlik perspektifimizi kısaca özetlemektedir. Bunlar AGRANA’nın misyon beyanının ayrılmaz bir parçasını oluştururlar ve yönetim ve çalışanlarımız için günlük eylemlerini sürdürülebilir kılmak amacıyla anlaşılması kolay ve pratik yönergeler sunarlar.

Kullanılan tarımsal ürünlerden yaklaşık  %100 oranında istifade edilmesi

Faaliyet göstermekte olduğumuz toplumlar ve paydaşlarımıza karşılıklı saygı duymak

Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile uzun süreli ortaklığa dayanan işbirliği